Máy Photocopy Xerox ApeosPort 450i

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu:

Liên hệ(Giá chưa bao gồm VAT)

ApeosPort 550I  ApeosPort 450I  ApeosPort 350I
Output Speed *1             A4 Simplex          55 ppm 45 ppm 35 ppm
A4 Duplex           50 ppm 45 ppm 35 ppm

Paper Handling

Duplex Automatic Document Feeder      Capacity               75 sheets *2
Scanning Speed                55 ipm   52 ipm
Original Paper Weight    Simplex mode: 38 to 128gsm Duplex mode: 50 to 128gsm
Paper Trays Capacity*2 Standard              Tray 1 & 2: 500 sheets each
Optional
Two Tray Module (2TM)**          500 sheets each
Original Paper Weight    Simplex mode: 38 to 128gsm Duplex mode: 50 to
Tandem Tray Module (TTM)**
High Capacity Feeder (HCF)**    2,000 sheets
Bypass  95 sheets
Paper Weight    Tray 1    60gsm to 105gsmh
Tray 2    60gsm to 216gsm
Tray 3&4 (2TM & TTM)**             60gsm to 216gsm
High Capacity Feeder (HCF)**    60gsm to 216gsm
Bypass  56gsm to 216gsm
Paper Output*2               Center Output Tray         500 sheets*3
Exit 2 Tray**      250 sheets
Side Tray**        100 sheets